Hospice Gorinchem biedt palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen. We bieden die zorg bij mensen thuis of in ons hospice. Zo ontlasten en ondersteunen we zieken en hun naasten in de laatste fase van het leven.

 

Waar wij voor staan

Mensen sterven vaak het liefst thuis. Dierbaren komen graag aan die wens tegemoet, maar het is zwaar zorg te combineren met het nemen van afscheid. Als dat niet meer lukt, biedt Hospice Gorinchem uitkomst.

 

Voor iedereen

We zijn er voor alle mensen. Ongeacht levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. Uw wensen en behoeften staan centraal.

 

Regionaal

Hospice Gorinchem is er voor inwoners van Gorinchem, de regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, Molenlanden en het Land van Heusden en Altena. Maar ook als u in een andere regio woont zijn er mogelijkheden.

 

ANBI status

Onze instelling heeft de ANBI status. Dat betekent dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Onze instelling heeft geen winstoogmerk.

 

Contact

Haarstraat 29, 4201 JA Gorinchem

Telefoon: 0183 40 60 40

Mail: info@hospice-gorinchem.nl

Direct een bericht sturen:

    Korte impressie hospice