Als het niet langer lukt de zorg thuis te organiseren, is thuisblijven geen optie meer. Opname in ons hospice kan dan een goed alternatief zijn. We ontvangen u én uw dierbaren graag in de warme, huiselijke sfeer van ons bijna-thuis-huis. Onze vrijwilligers staan daar voor u klaar. Samen met de huisarts, wijkverpleging en uw familie en vrienden.

 

Indicatie

De huisarts, wijkverpleegkundige of arts/verpleegkundige uit het ziekenhuis kunnen een opname in het hospice aanvragen, maar u of uw naasten zelf ook. U hebt altijd een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met uw toestemming verzamelen wij de benodigde informatie en op basis daarvan regelt de zorgregisseur in overleg met de huisarts uw indicatie. Wij bereiden ondertussen uw opname voor.

 

De opname

De dag van opname is intensief. We bespreken met elkaar de zorg, uw wensen en onze mogelijkheden. Verder ondertekenen we een overeenkomst waarin we onze afspraken vastleggen. De coördinator zorg en de verpleegkundige die u welkom heten, geven u verder alle informatie die u nodig heeft.

 

Kosten

Wij vragen voor uw verblijf in het hospice een eigen bijdrage per dag. In dat bedrag zitten ook de maaltijden die onze vrijwilligers in overleg met u voor u klaarmaken. Mogelijk bent u via een aanvullende zorgverzekering voor deze hospicezorg verzekerd.

 

Thuisadres

Tot slot is het belangrijk te weten dat u tijdens uw verblijf in het hospice uw eigen woning of uw eigen woonadres dient aan te houden.

 

Aanmelden

Denkt u over opname in het hospice, wilt u meer informatie of wilt u een oriënterend bezoek aan ons bijna-thuis-huis brengen? Neemt u gerust contact met ons op.

Contact

Haarstraat 29, 4201 JA Gorinchem

Telefoon: 0183 40 60 40

Mail: info@hospice-gorinchem.nl

Direct een bericht sturen:

Korte impressie hospice