Bij onze organisatie zijn drie professionals verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. Natuurlijk zijn er verder verpleegkundigen voor onze organisatie werkzaam en bezoeken huisartsen hun eigen patiënten. Ons bestuur schept voorwaarden. Het zorgt ervoor dat onze organisatie goed kan functioneren.

 

Bureau

De enige drie professionals binnen onze organisatie zijn Majolijn Mutters (directeur hospice), Karin van Vugt (coördinator zorg) en Inez van der Vorst (secretariaat). De medewerkers worden gehonoreerd volgens de CAO-VVT. 

Majolijn, Karin en Inez

 

 

 

 

 

 

 

Verpleegkundigen en artsen

Bij ons werk worden we ondersteund door verpleegkundigen. ’s Nachts is er altijd een verpleegkundige aanwezig, overdag is hij of zij er als verpleegkundige zorg nodig is. Verder bezoeken huisartsen hun eigen patiënten. Komt u van buiten Gorinchem? Dan regelen wij een vaste Gorinchemse huisarts voor u.

 

Bestuur

Binnen onze stichting is het bestuur eindverantwoordelijk voor de begroting, de jaarrekening en het beleid. Het bestuur is voorwaardenscheppend en zorgt ervoor dat de organisatie op een goede en verantwoorde manier functioneert. Het bestuur bestaat uit een voorzitter (Daniel Davidis), een secretaris (Marieke Hanegraaf), een penningmeester (Jolanda Brandwijk), een algemeen bestuurslid/ vicevoorzitter (Maurits Poirot) en een algemeen bestuurslid (Joke de Vries). Een bestuursfunctie is onbezoldigd.

Contact

Haarstraat 29, 4201 JA Gorinchem

Telefoon: 0183 40 60 40

Mail: info@hospice-gorinchem.nl

Direct een bericht sturen:

    Korte impressie hospice