Namens de diaconie van de Protestantse Gemeente te Arkel overhandigde mevrouw Zoer onlangs een cheque aan Majolijn Mutters, directeur van Hospice Gorinchem.

Project Hospice

Afgelopen jaar is er in Arkel op verschillende manieren geld ingezameld voor het Hospice. Van talentenveiling tot Moederdagmarkt, collectes tijdens de tentdienst en diverse giften.

Het project Hospice heeft het prachtige bedrag van € 4250,00 opgebracht. 

Majolijn Mutters: “Wat een geweldige opbrengst! Wij zijn iedereen die betrokken is bij deze actie zeer dankbaar.”

Hospice Gorinchem

Hospice Gorinchem biedt palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen. We bieden die zorg bij mensen thuis of in ons hospice. Zo ondersteunen we zieken en hun naasten in de laatste fase van hun leven.

Contact

Haarstraat 29, 4201 JA Gorinchem

Telefoon: 0183 40 60 40

Mail: info@hospice-gorinchem.nl

Direct een bericht sturen:

Korte impressie hospice