Welkom bij de Hospice-VTZ
Gorinchem & Omstreken

Goede zorg en hulp

Voor wie?

Voor hen die ernstig ziek en in de laatste fase van hun leven zijn.

VPTZ

Stichting Hospice-VTZ Gorinchem en omstreken is aangesloten bij VPTZ Nederland, de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in het hospice.

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg

Vrijwilligers terminale zorg komen bij de zieke thuis als familieleden even aan wat anders toe zijn. Door praten en luisteren wordt emotionele steun geboden aan de zieke en familie. Vrijwilligers nemen overigens geen taken van de thuiszorg over, maar vullen deze aan.

De Hospice is een bijna-thuis-huis, waar gasten opgenomen kunnen worden als het thuis niet meer gaat. Ook hier staan professionele beroepskrachten klaar, ondersteund door vrijwilligers die alle zorg kunnen geven die nodig is, toegepast op de individuele behoefte.

Door wie?

Door deskundige verpleegkundigen, een groep enthousiaste zeer gemotiveerde en goed opgeleide vrijwilligers en een stimulerende leiding.